Instrukcja

instalacji i obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2019 (v. 2.5)


Logo PIXEL-TECH - Alpha - Big

 

© 2019 PIXEL-TECH. All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

 SPIS TREŚCI

 

1.  Mobile Photo Kiosk – opis usługi 3

2.  Instalacja i uruchomienie Mobile Photo Kiosk Manager. 3

3.  Okno startowe Mobile Photo Kiosk Manager. 5

4.  Konfigurowanie Kanałów sprzedaży. 7

5.  Konfigurowanie Grup. 11

6.  Konfigurowanie Produktów.. 13

6.1  Okno Produktu z wariantami 13

6.2  Okno Produktu bez wariantów.. 17

7.  Dodatkowe opcje konfiguracji Grup i Produktów.. 18

8.  Praca w aplikacji mobilnej 22

8.1  Instalacja aplikacji mobilnej 22

8.2  Składanie zamówienia. 23

9.  Mobile Photo Kiosk Downloader. 28

 

 

 

 

 


 

1.     Mobile Photo Kiosk – opis usługi

Usługa Mobile Photo Kiosk zbudowana jest z trzech elementów:

·         Mobile Photo Kiosk Manager – program przeznaczony do zarządzania mobilnym sklepem. Podajesz w nim dane adresowe twojego laboratorium oraz konfigurujesz dostępne dla klientów foto-produkty (odbitki w różnych formatach, gadżety itp.).

·         Aplikacja mobilna Mobile Photo Kiosk instalowana na smartfonach/tabletach – dostępna do pobrania bezpłatnie dla twoich klientów na platformy Android oraz iOS. Za pomocą aplikacji klient końcowy składa zamówienia na foto-produkty w twoim laboratorium.

·         Mobile Photo Kiosk Downloader – przeznaczony do pobierania zamówień przychodzących z aplikacji mobilnej z serwera Pixel-Tech na twój komputer. UWAGA! Opcja dostępna wyłącznie przy korzystaniu z serwera FTP od Pixel-Tech.


2.     Instalacja i uruchomienie Mobile Photo Kiosk Manager

Aby zainstalować program Manager uruchom plik MPKManager_Full.exe klikając na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. UWAGA! Manager w trakcie instalacji oraz podczas pracy wymaga podniesienia uprawnień do poziomu Administratora.  W wyświetlonym na etapie instalacji i późniejszego uruchamiania oknie wybierz [Tak].

Po poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji wyświetlone zostanie okno logowania w języku angielskim.

 

 

Wciśnij przycisk konfiguracji dostępny w prawym górnym rogu okna , wybierz docelowy język programu z rozwijalnej listy i zatwierdź wybór przyciskiem [OK].

 

Podaj e-mail oraz hasło ustalone na etapie rejestracji twojego sklepu w Pixel-Tech i wciśnij przycisk [Zaloguj].

 

 

Wyświetlone zostanie okno managera twojego mobilnego sklepu. UWAGA! Dla łatwiejszego poznania możliwości sklepu wstępna jego konfiguracja (w tym dostępne foto-produkty) jest już wykonana. Możesz wprowadzić dowolne zmiany i zatwierdzić je przyciskiem [Opublikuj].


 

3.     Okno startowe Mobile Photo Kiosk Manager

Program Manager umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego sklepu, dostępnego następnie w aplikacji mobilnej.

W górnej części okna widnieją dwie zakładki: Ogólne oraz Dane firmy.

 

 

Zakładka Ogólne umożliwia: [1] podgląd wyglądu aplikacji na smartfonie klienta (z natychmiastowym odświeżaniem zmian logo i tekstów promocyjnych), [2] dostęp do menu akcji, [3] dostęp do pakietu grafik (w tym kodu i kodu QR laboratorium oraz plakatu), [4] zmianę logo dostępnego w aplikacji mobilnej, [5] zmianę tekstów promocyjnych dostępnych w aplikacji mobilnej, a także [6] dostęp do opłaconych kanałów sprzedaży (w poniższym przykładzie Online oraz Lokalne WiFi). Zatwierdzanie zmian odbywa się każdorazowo wciśnięciem przycisku [Opublikuj].


 

Zakładka Dane firmy umożliwia: [1] wprowadzenie danych adresowych sklepu (dane te nie są wyświetlane w aplikacji mobilnej), [2] podanie lokalizacji regulaminu sklepu oraz [3] konfigurację kanałów płatności. Zatwierdzanie zmian odbywa się każdorazowo wciśnięciem przycisku [Opublikuj].

 

 

Pracę z Mobile Photo Kiosk Manager rozpocznij od zaktualizowania swojego logo (jeśli jest taka konieczność) oraz tekstów promocyjnych.

 

 


 

4.     Konfigurowanie Kanałów sprzedaży

Kanały sprzedaży uruchamiane są zgodnie z twoim zamówieniem. Ich nazwy oraz opis będą widoczne w aplikacji mobilnej.

 

 

Usługa Mobile Photo Kiosk umożliwia przyjmowanie zamówień poprzez dwa typy Kanałów sprzedaży:

·         Lokalne WiFi (po lokalnym WiFi laboratorium) - klient musi fizycznie znajdować się w laboratorium, zamówienie trafia na dysk komputera widocznego w lokalnej sieci. UWAGA! W związku z koniecznością zarejestrowania zlecenia na serwerze Pixel-Tech, udostępniana lokalnie sieć WiFi musi zapewniać dostęp do Internetu (nie będzie miało miejsca przesyłanie plików, zatem nie jest wymagana duża przepustowość);

·         Internet (przy wykorzystaniu Internetu) - klient składa zamówienie z dowolnego miejsca, zamówienie trafia poprzez Internet na serwer – wymagany jest hosting serwera w firmie zewnętrznej (np. Pixel-Tech) lub lokalny komputer ze stałym adresem IP).


 

Aby przejść do edycji Kanału sprzedaży kliknij na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszki. Otwarte zostanie nowe okno, z trzema zakładkami: Ogólne, Metody dostawy, Grupy i Produkty.

 

 

W zakładce Ogólne masz możliwość: [1] ustalić nazwę Kanału sprzedaży (np. Online, Internet, Zamów teraz); [2] ustalić adres e-mail, na który będziesz otrzymywać informacje o wpłynięciu nowego zamówienia; [3] wprowadzić krótki opis Kanału sprzedaży oraz [4] jego ikonę w aplikacji mobilnej; [5] ustalić język, w jakim będą wyświetlane komunikaty w aplikacji oraz walutę sklepu; [6] ustalić minimalną wartość zamówienia (klient nie będzie miał możliwości sfinalizowania zamówienia do momentu przekroczenia tej kwoty) oraz uzyskać informacje o aktualnym stanie Subskrypcji (informacje o dacie ważności konta Mobile Photo Kiosk, zakontraktowanych oraz wykorzystanych plikach).

 

W przypadku lokalnego (po WiFi) Kanału sprzedaży lub korzystania z hostingu firmy zewnętrznej (nie od Pixel-Tech), do momentu wykonania pełnej konfiguracji (podania niezbędnych danych), włączona jest opcja Prace serwisowe. Składanie zamówień poprzez aplikację mobilną nie jest możliwe.

Wyłączenie Prac serwisowych następuje poprzez wciśnięcie przycisku i ustawienie jego pozycji na [Nie].

 

 

Dokonaj konfiguracji lokalnego Kanału sprzedaży (przycisk [Lokalny?] w pozycji Tak) poprzez podanie: [1] nazwy SID swojej sieci (w przykładzie: Zakład Fotograficzny); [2] URL w formie adresu IP,  znaku „/” i bezwzględnie nazwy katalogu (w przykładzie: 10.50.20.120/Zlecenia); [3] portu, na którym pracuje usługa FTP; [4] nazwy użytkownika (dostęp do lokalizacji docelowej); [5] hasła (dostęp do lokalizacji docelowej).

 

 

W przypadku korzystania z hostingu firmy zewnętrznej umożliwiającego nie tylko lokalne (po WiFi) składanie zamówień, ustaw przycisk [Lokalny] na pozycję [Nie] i podaj niezbędne dane dostępowe do serwera.

 

 

W zakładce Metody dostawy masz możliwość ich włączenia/wyłączenia oraz ustalenia ich kosztu. UWAGA! Metody „przedpłata” wymagają skonfigurowania przynajmniej jednej metody płatności online (główne okno MPK Manager -> zakładka Dane firmy).

 

W zakładce Grupy i Produkty masz możliwość konfiguracji produktów, które będą dostępne dla klientów korzystających z aplikacji mobilnej. Dla ułatwienia w sklepie znajdują się wstępnie skonfigurowane, domyślne Foto-Produkty. Możesz je edytować (klikając na nich dwukrotnie lewym przyciskiem myszy lub korzystając z przycisków po prawej stronie okna) lub usuwać oraz możesz dodawać nowe. Dostępne opcje konfiguracji Grup i Produktów zostały opisane w rozdziałach 5 i 6.

 

 

5.     Konfigurowanie Grup

Mobile Photo Kiosk umożliwia dodawanie dwóch typów grup:

·         Różne produkty – w ramach tej grupy możliwe jest definiowane niezależnych produktów lub dodatkowych podgrup;

·         Warianty produktu – produkty definiowane w ramach tej grupy traktowane są jako warianty.

 

Aby dodać Grupę, wciśnij przycisk [Nowa grupa].

 

W nowym oknie wybierz typ Grupy, wprowadź niezbędne opisy, dodaj ikonę Grupy klikając na przycisk  i zapisz zmiany.

Już wypełnione okno dodawania/edytowania nowej grupy Różne produkty oraz jego odwzorowanie w aplikacji mobilnej wygląda następująco:

 

 

W ramach grupy Zdjęcia w powyższym przykładzie utworzone zostały podgrupy: 10x15, 15x20 oraz 20x30.


 

Z kolei już wypełnione okno dodawania/edytowania nowej grupy Warianty produktu i jego odwzorowanie w aplikacji mobilnej wygląda następująco:

 

 

W ramach grupy 10x15 w powyższym przykładzie utworzono warianty: 10x15 Błysk oraz 10x15 Mat.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

Grupa Zdjęcia zawiera różne produkty - stąd wybrany typ grupy to Różne produkty - i wygląda następująco:

 


 

Grupa 10x15 zawiera dwa warianty – stąd wybrany typ grupy to Warianty produktu – i wygląda następująco:

 

 

6.     Konfigurowanie Produktów

Wygląd okna dodawania/edytowania nowego produktu zależny jest od tego, czy produkt posiada warianty, czy nie.

 

6.1  Okno Produktu z wariantami

Okno dodawania/edytowania nowego produktu (który dostępne ma warianty) zbudowane jest z trzech zakładek: Dane produktu, Poziomy cenowe, Wyjście.

 


 

W zakładce Dane produktu zwróć uwagę na:

·         Pełny opis - wyświetlany jest w aplikacji mobilnej przy końcowym produkcie (bez względu na to, czy zawiera on warianty, czy nie). Ważne jest, aby opis ten jak najdokładniej oddawał udostępniony do sprzedaży produkt i był w miarę szczegółowy.

 

 

·         Wariant – wyświetlany przy końcowym produkcie, którego dotyczy, w formie przewijanej listy. Wariant powinien oddawać dokładnie cechę zamawianego produktu (np. w przypadku kubka – kolor wnętrza).

 

·         Typ produktu – Mobile Photo Kiosk daje możliwość zamawiania produktów, dla których konieczne jest załadowanie więcej niż 1 zdjęcia.

 

 

Przy wyborze produktu wielozdjęciowego należy określić elementy produktu (np. Przód/Tył)

 

Po wybraniu zdjęcia w aplikacji mobilnej, wyświetlona zostanie lista, gdzie należy wskazać, którym elementem ma być wybrane zdjęcie.

 

 

UWAGA! Masz możliwość automatycznego przypisania kolejno wybieranych plików do kolejnych elementów poprzez zaznaczenie opcji [Przypisz automatycznie). Możesz ponadto nie wymagać wybrania maksymalnej liczby zdjęć poprzez odznaczenie opcji [Wymagane wszystkie elementy].

 

W zakładce Poziomy cenowe masz możliwość ustalenia gradacji cen zależnie od liczby zamawianych artykułów. Mobile Photo Kiosk automatycznie zmieni cenę po przekroczeniu przez klienta danego progu zamówieniowego. Istnieje ponadto możliwość ustalenia tzw. ceny promocyjnej.

 

Przykładowo przy zamówieniach od 50 sztuk, obowiązywać będzie cena 0,70 zł, co wyświetlone zostanie w aplikacji mobilnej.

 

 

W zakładce Wyjście masz możliwość dowolnego budowania docelowej nazwy katalogów i plików. Standardowy układ wygląda następująco:

 

Po wciśnięciu przycisku  wyświetlone zostanie nowe okno, w którym istnieje możliwość własnej definicji wzorca nazwy katalogów i plików. UWAGA! Numer zlecenia (OrderId) jest wartością stałą i niezmienną.

 

 

6.2  Okno Produktu bez wariantów

Okno dodawania/edytowania nowego produktu, dla którego nie ma dostępnych wariantów, zbudowane jest z trzech zakładek: Dane produktu, Poziomy cenowe, Wyjście.

 

Edycja poziomów cenowym oraz struktura ścieżki docelowej katalogów i plików odbywa się analogicznie, jak dla produktu z wariantami.

7.     Dodatkowe opcje konfiguracji Grup i Produktów

W trakcie konfiguracji sklepu możesz kopiować całą konfigurację grup i produktów, pojedyncze produkty oraz grupę produktów.

Zapisanie całej konfiguracji produktów (np. na potrzeby kopii zapasowej) możesz wykonać korzystając z przycisku akcji. W tym celu zaznacz Kanał sprzedaży, którego konfigurację chcesz zapisać, klikając na nim lewym przyciskiem myszy.

 

 

Następnie wciśnij przycisk akcji dostępny w prawym górnym rogu okna.

 

Wyświetlona zostanie lista z możliwością importu i eksportu wszystkich produktów skonfigurowanych w danym Kanale sprzedaży do pliku .xml.

 

 

Aby zamknąć pasek akcji wciśnij przycisk . UWAGA! Import z pliku .xml nie nadpisuje aktualnej konfiguracji. Import spowoduje dodanie do Kanału sprzedaży wszystkich produktów wyeksportowanych wcześniej do pliku.

Kopiowanie grup produktów lub pojedynczego produktu również odbywa się poprzez ich eksportowanie do pliku .xml i import z pliku. Zaznacz grupę lub produkt na liście, dokonaj eksportu do pliku (przycisk [Eksport]), a następnie importu z pliku (przycisk [Import].

 

Importowany produkt lub grupa pojawią się na dole listy.

 

 

UWAGA! Przesuwanie grup/produktów na liście odbywa się poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy na grupie/produkcie i jednoczesnym jego przeciągnięciu na docelową pozycję.

Masz możliwość tymczasowego wyłączenia produktu lub grupy produktów z oferty. W tym celu przełącz suwak Tymczasowo wyłączony na pozycję [Tak].

 

 

Produkt/grupa nie zostaną usunięte z konfiguracji, a jedynie ukryte dla użytkowników aplikacji mobilnej. W MPK Manager produkt/grupa będą przekreślone na liście.


 

W MPK Manager masz możliwość stosowania wbudowanych lub własnych grafik (ikon) charakteryzujących produkty i grupy. Kliknięcie na przycisk

 

 

spowoduje otwarcie okna z grafikami publicznymi (zakładka Publiczne) i możliwością załadowania własnych (zakładka Własne).

 


 

8.     Praca w aplikacji mobilnej

8.1  Instalacja aplikacji mobilnej

Instalacja na smartfonie/tablecie klienta końcowego i jej powiązanie z twoim laboratorium mogą przebiegać w dwóch wariantach (UWAGA! Zaleca się stosowanie wariantu nr I).

Wariant I:

Klient końcowy skanuje twój unikalny Kod QR (udostępniony przez c

iebie na stronie internetowej, ulotce, plakacie itp.).

 

 

Zostaje przeniesiony do sklepu swojego operatora (App Store lub Google Play), skąd pobiera i instaluje bezpłatną aplikację mobilną o nazwie Mobile Photo Kiosk.

 

 

Aplikacja zostaje od razu powiązana z twoim laboratorium. Od tej pory zamówienia złożone przez klienta końcowego będą trafiać wprost do ciebie.

 

Wariant II:

Klient końcowy na swoim smartfonie/tablecie wchodzi do sklepu swojego operatora (App Store lub Google Play), odszukuje bezpłatną aplikację mobilną o nazwie Mobile Photo Kiosk, pobiera ją i instaluje. Po jej otwarciu skanuje twój unikalny Kod QR lub wpisuje Kod twojego laboratorium (udostępniony przez ciebie na stronie internetowej, ulotce, plakacie itp.), co powoduje powiązanie aplikacji mobilnej z Twoim laboratorium.

 

 

Od tej pory zamówienia złożone przez klienta końcowego będą trafiać wprost do ciebie.

8.2  Składanie zamówienia

Kolejne zrzuty z ekranu pokazują proces składania zamówienia przez klienta końcowego od momentu uruchomienia aplikacji mobilnej Mobile Photo Kiosk na jego smartfonie/tablecie.

·         Uruchomienie aplikacji – przycisk [Dotknij, aby rozpocząć].

·          

 

·         Wybór Kanału sprzedaży – Internet/Lokalne WiFi zależnie od typu wykupionej usługi. W tym miejscu dostępne są również przyciski: [Zmień] – aby ponownie zeskanować Kod QR i połączyć się z innym laboratorium, oraz [Historia] – aby wyświetlić historię złożonych zamówień.

 

·         Wybór produktu – w poniższym przykładzie z Grupy Zdjęcia -> Grupy 10x15 -> wybrano wariant Błysk).

·          

     

 


 

UWAGA! W przypadku produktu z wariantami domyślnie zaznaczany jest pierwszy z dostępnych na liście wariantów – w tym przypadku Błysk. Klient ma możliwość zmiany wariantu poprzez przewinięcie listy w dół i zaznaczenia wariantu.

 

 

·         Wybór Albumu ze zdjęciami oraz wybór zdjęć – dodanie ich do koszyka.

 


 

·         Zarządzanie koszykiem – ustalenie liczby poszczególnych produktów do zamówienia, usunięcie produktów, dodanie nowych produktów lub zakończenie i wysłanie zamówienia przyciskiem [Wyślij].

 

 

·         Podanie danych i akceptacja Regulaminów, wybór metody płatności i dostawy.

 


 

·         Wysyłanie zamówienia do twojego laboratorium.

 

 

·         Potwierdzenie wysłania zamówienia – numer zamówienia.

 

 


 

9.     Mobile Photo Kiosk Downloader

Aby zainstalować i uruchomić Mobile Photo Kiosk Downloader, uruchom plik MPKDownloader_Full.exe klikając na nim dwukrotnie lewym przyciskiem myszy.

W kolejnych krokach instalacji postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie monitora, aby poprawnie zainstalować Mobile Photo Kiosk Downloader. W ostatnim oknie instalacji wciśnij [Zakończ].

 

 

Wyświetlone zostanie okno logowania. Podaj e-mail oraz hasło ustalone na etapie rejestracji twojego sklepu i wciśnij [Zaloguj].

 

Przy pierwszym starcie programu wyświetlone zostanie okno konfiguracji. Wskaż ścieżkę docelową dla przyjmowanych zamówień oraz częstotliwość sprawdzania serwera i wciśnij [Zapisz].

 

 

W wyświetlonym oknie wciśnij [Start].


 

Zamówienia złożone przez klientów będą automatycznie pobierane i umieszczane w katalogu wskazanym w konfiguracji.

 

 

Skrót programu na pasku zadań pokazuje liczbę pobranych na dysk zamówień.

 

 

W trakcie pobierania nowego zamówienia, na skrócie programu na pasku zadań widnieje pasek postępu.

 

 

Po pobraniu nowego zamówienia skrót programu na pasku zadań miga na żółto.

 

 

Wywołanie programu z paska zadań i kliknięcie na [Aktualne zlecenie] spowoduje otwarcie ostatniego zapisanego zamówienia w folderze.

 

 

Dla każdego zamówienia zakładany jest osobny folder z numerem zamówienia. Wewnątrz katalogu znajduje się plik .xml ze szczegółami zamówienia oraz osobny folder ze specyfikacją i zdjęciami klienta.

 

 

 


 

W razie pytań prosimy o kontakt:

pomoc@pixel-tech.pl lub support@pixel-tech.eu

 

Znaki i nazwy użyte w tym dokumencie są własnością odpowiednich firm. Microsoft, Windows i logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Firma PIXEL-TECH Sp. J. nie daje gwarancji na informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

Informacje tu przedstawione mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy. Zmiany i poprawki są dokonywane okresowo i będą zawarte w następnych wydaniach. Firma PIXEL-TECH Sp. J. może dokonać zmian lub udoskonaleń swoich produktów lub programów bez powiadomienia. Firma PIXEL-TECH Sp. J. może wykorzystać lub przekazać informacje od użytkowników w dowolnej formie, jaką uzna za stosowną bez jakichkolwiek zobowiązań wobec użytkowników.

 

© Copyright 2019 PIXEL-TECH. All rights reserved. - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cała zawartość tego dokumentu, włączając w to układ, treść, grafikę, zdjęcia są chronione prawami autorskimi. Zawartość nie może być modyfikowana, kopiowana, przekazywana, reprodukowana, wydawana, wyświetlana, wysyłana, transmitowana lub sprzedawana w jakiejkolwiek formie i przy pomocy jakichkolwiek środków, zarówno w całości jak i w części, bez pisemnej zgody firmy PIXEL-TECH Sp. J.